PRAEMIUM KANCELARIA
ODSZKODOWAWCZA SP. Z O.O.

ul. Wilsona 7/7 43-400 Bielsko-Biała
Telefon: (+48) 12 312 17 21
E-mail: kancelaria@praemium.pl

NR KRS 475713

Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 475713, kapitał zakładowy 19.000 zł.